Kaupapa Here Aratohu | Code of Student Conduct

Ko tā Te Kunenga ki Pūrehuroa Kaupapa Here Aratohu he rārangi kaupapa here tino whai mana nō roto mai o Te Kunenga ki Pūrehuroa. Ko tā ngā kaupapa here, he whakahua i ngā mātāpono, ngā uara, ngā tauākī whai mana me ngā tikanga o te Whare Wānanga me whai. Ka whakahaua ngā kaimahi katoa o Te Kunenga ki Pūrehuroa kia tautuku ki ngā kaupapa here e tika ana, tae atu ki: Pūmatauranga, Rawa o te Whare wānanga, Whakahaere Kirimana, Pūtea, Hauora me te Haumaru, Ratonga Hangarau Mōhiohio, Ao Whānui, Ohu Tangata, Rangahau, ārai Whatitata me te Whakahaere Whare wānanga. Ka tāia ngā kaupapa here o te Whare wānanga ki te Kaupapa Here Aratohu ki:

Tikanga Tauira

1. Ko te Tikanga nei he akiaki:

(a) kia mahi tika i te akoranga me te rangahau;

(b) kia pono, kia whakaaro nui hoki ki te tukanga whakaako me te tukanga ako;

(c) kia atawhai ngā tauira, kia haumaru, kia whai ngākau tētahi ki tētahi, ki te Whare wānanga hoki;

me te tautuhi:

(d) i ngā āhuatanga whanonga me ū e te tauira ki roto ki āna akoranga, i āna rangahau me ērā atu whanonga e pā ana ki āna kaupapa ako, tōna tū hei kanohi mō te Whare wānanga;

(e) i ngā Tukanga Whiu o te Whare wānanga ka whāia hei whakatau i ngā whakapae mō te hīanga.

Ngā Paearu Tikanga Tauira

2. Me pēnei ngā Tauira:

(a) me ū ki tēnei Tikanga, ki ngā kaupapa here katoa e hāngai ana, ngā tikanga, ngā ture me ngā tukanga o te Whare wānanga e tika ana kia ūngia, tae atu hoki ki ngā paearu matatika, paearu ngaio me te kawa o ngā kaupapa rangahau;

(b) me ū ki nga ture hāngai katoa, tae atu ki ngā ture matatapu mō te tūmataiti me te mōhiohio;

(c) kia atawhai atu, kia whai ngākau atu hoki ki ngā hoa tauira, ki ngā kaimahi o te Whare wānanga me te marea;

(d) kia whai ngākau atu ki ngā rawa a ngā hoa tauira, a ngā kaimahi o te Whare wānanga, a tāngata atu anō hoki me a te marea;

(e) kia pono te mahi, kia tika hoki te mahi ina whakamahi mai i ngā pūnaha o te Whare wānanga;

(f) kia pono te mahi, kia tika hoki te mahi ina tukua mai he kōrero, ina whakaputa rānei he mōhiohio.

3. Kei www.massey.ac.nz/policies/ ngā kōrero katoa mō Ngā Ture Whakawhiu Tauira, Te Kaupapa Here Mātauranga Pono me te Tukanga hei Whakahaere i ngā Whatinga Mātauranga Pono

1. The purpose of the Code is to encourage:

(a) ethical conduct in undertaking academic studies and research;

(b) integrity and respect in the teaching and learning process;

(c) courtesy, safety and respect amongst students and between students and the University;

and to specify:

(d) certain required standards of student conduct in respect of academic studies, research and other behaviour connected with a student's course of studies or status as a member of the University;

(e) the University Disciplinary Procedures by which complaints of misconduct by students shall be resolved.

Required standards of student conduct

2. Students shall:

(a) comply with this Code, and all other relevant University policies, codes, regulations and procedures, including ethical and professional standards and specific protocols for particular research projects;

(b) comply with all relevant laws, including laws relating to the privacy and confidentiality of information;

(c) treat other students, the University staff, other members of the University community and the public with courtesy and respect;

(d) treat the property of other students, University staff, other members of the University community and the public with respect;

(e) act with honesty and integrity when accessing and using the University systems;

(f) act with honesty and integrity in submitting material or imparting information to the University.

3. A full copy of the Student Disciplinary Regulations, the Academic Integrity Policy and the Procedure for Managing Breaches of Academic Integrity can be found at: www.massey.ac.nz/policies/