Associate Professor Hone Morris staff profile picture

Contact details +6469517354

Associate Professor Hone Morris

Pukenga Reo

DVC Maori

Ko tāku ki Te Kunenga ki Pūrehuroai he hāpai i ngā wawata i wawatatia ai e ērā i mua i ahau. Ā, ka kaha whai au i te whakaaro ko te reo Māori te tūāpapa o ngā āhuatanga katoa o te Ao Māori, mā te reo te tirohanga Māori e kawe, mā te reo te tuakiri o te tangata Māori e whakamana. Hāunga anō ngā mahi hei āwhina i te hapori ko tāku e whai nei kia rangahaua te reo i kōrerotia ai e ōku ake tīpuna nō roto i te rohe o Tamatea me Rangitāne. Ko te whāinga, kia kitea ai ngā whakatakotoranga motuhake o te kupu i puta i ēnei rohe me te hāngai ki te hapū o taua wā.

Kua roa e whai atu ana i ngā kaupapa mātuatua, ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori kia ora tonu ai hei taonga, hei reo mana o Aotearoa. Ā, kei te tautokona ōku hapū Ngāi Te Rangitotohu, Ngāti Mārau ki Rākautātahi ki roto ki ngā kaupapa reo, kaupapa whenua, kaupapa wai.

Ko te whāinga kia tohua ngā āhuatanga ā-reo hei āwhina i te tangata kia āta titiro atu ki tēnei ao hurihuri ki tā te Māori titiro. Tautokona ai ngā rōpū kia reorua te kōrero, kia whakamāori rānei. Kua 4 ngā pukapuka kua tuhia mā ngā kaiako reo Māori.

More about me...View less...

Professional

Contact details

 • Ph: 84354
  Location: 1.07, Heritage House
  Campus: Turitea

Research Expertise

Research Interests

Te Reo Māori, Linguistics, Tātai Kōrero mō aku Hapū (Historical Narrative), Educational Resources, Curriculum Development Reo Māori, Mentoring authors of te reo Māori

Thematics

Resource Development and Management

Area of Expertise

Field of research codes
Cultural Studies (200200): Cultural Theory (200204): Globalisation and Culture (200206): Language in Culture and Society (Sociolinguistics) (200405): Language in Time and Space (incl. Historical Linguistics, Dialectology) (200406): Languages, Communication And Culture (200000): Lexicography (200407): Linguistics (200400): Maori Cultural Studies (200207)

Keywords

Te Reo Māori

Licensed Translator and Interpreter Te Reo Māori

Curriculum Development - Te Reo Māori

NCEA Critiquer Reo Māori

Editor reo Māori

Research Projects

Summary of Research Projects

Position Current Completed
Team Member 0 1

Completed Projects

Project Title: He Tatai Whenua: A Te Ao Maori landscape classification

Our research will synthesize a Te Ao Maori landscape classification that can be directly integrated with existing geographical information systems (GIS). We will produce the first indigenous peoples, or Maori metric based Landscape Classification for New Zealand. Despite Maori expert elicitation, or interpretation, of landscape features being well recognised, coherent representation and display of this knowledge is significantly underdeveloped. Data of this kind is still treated as anecdotal or qualitative and, as a result, lacks impact in environmental management and decision-making. In stark contrast, the underlying descriptors and datasets used to classify NZ's environment for decision-making are all displayed in advanced GIS systems utilising cutting edge technology (e.g. geology (Qmap), soils (SMap), bio-diversity (Landcover Database/LENZ), and land use/capability (NZ Land Resource Inventory)). Many of the fundamental methods used to create these datasets are based on frameworks and criteria created through quasi-quantitative methods with no inclusion or recognition of matauranga Maori. This will be achieved through three components: 1. Development of Maori landscape classification criteria based on matauranga Maori, tikanga, kaitiakitanga and tohu taiao from leading Maori academics and Iwi partners 2. Generation of the first Maori Landscape Classification GIS (MLC-GIS) and database using new IT, GIS, remote sensing techniques and mathematical methods to visualise landscapes based on the developed criteria 3. Application of the MLC-GIS alongside existing environmental databases in new catchment management strategies Our research will use the Manawatu catchment to develop the protocols required to extend the proposed Maori Landscape Classification GIS to the whole of NZ. Globally this will be the first time such a dataset will be created. Additionally, new geospatial visualisation methods will be developed that will have significant impact.
Read Project Description Hide Project Description

Date Range: 2017 - 2022

Funding Body: Ministry of Business, Innovation and Employment

Project Team:

Research Outputs

Journal

Joseph, DJ. (2011). Huahuatau, Kupu Whakarite: He aha te rerekētanga?. He Pukenga Kōrero. 10(1), 32-41
[Journal article]Edited by: Morris, J.
Morris, JW. (2011). Homai, Hoatu, Waiho:- Āe rānei me whakahāngū?. He Pukenga Kōrero. 10(Raumati) Retrieved from http://www.hepukengakorero.com/index.php/HPK/article/view/49
[Journal article]Authored by: Morris, J.

Book

Meihana, P., & Morris, J. (2020). Tangata Whenua - Mā tātou whakaoti. In M. Tennant, G. Watson, & K. Taylor (Eds.) City at the Centre A History of Palmerston. (pp. 26 - 59). Auckland: Massey University Press
[Chapter]Authored by: Meihana, P., Morris, J.
Morris, J.(2017). Anna Hood.
[Authored Book]Contributed to by: Morris, J.Translated by: Morris, J.
Morris, HW.(2013). Kahaki He Aratohu Mā Ngā Pouako. Te Whanganui-a-Tara: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, HW.(2013). Meariki - He Aratohu mā te Pouako. Whanganui-a-Tara, New Zealand: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, H.(2011). E Hari: He aratohu mā ngā pouako. New Zealand: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2010). He Pūtea Whakanakonako 4, He pukapuka Mā Te Pouako. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). Pai Kare e Kui, Kino Kē Koe!. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). Hiahia atu, Heahea mai: Te Ngau a te Manako. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). He Reta mā Taku Huia Kaimanawa. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Sinclair, M., Tiakiwai, H., & Morris, H.(2009). Te Ao Pāpāho: he aratohu mā ngā pouako. New Zealand: Huia Publishers
[Authored Book]Authored by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.) (2009). Te Horopito. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2009). Te Kahikatea. Wellington: huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2008). Te Raweke Ira. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, HW. (Ed.) (2008). Hōkio. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Authored by: Morris, J.Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.)Te Tutu. Wellington: Huia Publishers
[Edited Book]Edited by: Morris, J.
Morris, H. (Ed.)Nōna te Ao. : Huia
[Edited Book]Edited by: Morris, J.

Creative Work

Morris, H., & Castro, R. (2017). La rosa Māori- The Māori rose. (Te Reo Māori)Panama
[Composition]Translated by: Morris, J.
Savage, B., Kawana, M., Morris, JW., Maruera, T., & Maruera, D. (2016). Rāngitāne Tangata Rau - Kapahaka Regionals. (Kapahaka) Mātua Ora: Regent Theatre - Te Papaioea
[Performance]Authored by: Morris, J.Contributed to by: Morris, J.

Thesis

Morris, JW., & Black, T. (2011). Homai, Hoatu, Waiho! Āe rānei me whakahāngū?. (Master's Thesis, Massey University)
[Masters Thesis]Authored by: Morris, J.

Other

Morris, JW. (2017, January). Hei ā tātou kōrero tōna mana nui. Presented at Mākirikiri Marae.
[Oral Presentation]Authored by: Morris, J.
Morris, JW. (2017, July). Tū te Manawa, Tū te Ngahere. In Forest and Bird. Presented at Palmerston North Library - Sound and Vision Room.
[Oral Presentation]Authored by: Morris, J.Contributed to by: Morris, J.
Morris, JW. (2016, March). He Kupu Poroporoaki. Presented at Ōrākei Marae. : Radio New Zealand.
[Oral Presentation]Authored by: Morris, J.Contributed to by: Morris, J.
Morris, JW., & Rolleston-Cummins, T. (2008). Seven Stars of Matariki. (pp. 1 - 28). Huia Publishers
[Other]Edited by: Morris, J.Translated by: Morris, J.

Conference

Morris, JW.(2017, May). Ko te reo, kia tika, kia tuawhiti. . Retreived from https://www.akopanuku.tki.org.nz/
[Conference]Authored by: Morris, J.Contributed to by: Morris, J.
Morris, JW. (2017, October). Mā Te Tūmahi. Presented at Te Hui a te Kāhui Kaiako Reo o Aotearoa - Hangaia tō whare kia toitū. Auckland, New Zealand.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.
Morris, JW., & Paewai, O. (2017, July). Tū Te Manawa. Presented at World Indigenous Peoples Conference on Education. Toronto, Canada.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.Contributed to by: Morris, J.
Morris, JW. (2016). Kei tua o te Kupu Tā: Beyond the Written Word. Poster session presented at the meeting of Te Mata o te Tau Doctoral Symposium. Te Pūtahi a Toi
[Conference Poster]Authored by: Morris, J.Translated by: Morris, J.
Morris, JW. (2016, April). Te Tūmahi Māori. Presented at Te Reo ki Tua Ngāti Kahungunu Language Symposium. Te Ara a Tawhaki EIT Taradale.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.Contributed to by: Morris, J.
Morris, JW. (2016, September). Ko te reo ki tua. Presented at Te Hui a te Kāhui Kaiako Reo o Aotearoa. Auckland, New Zealand.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.
Morris, JW. (2015, August). Te Whakapono - Te tiaki i a Papatūānuku. Presented at North Island Regional Interfaith Conference. Palmerston North, New Zealand.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.
Morris, JW. (2015, November). Te Tūmahi Māori. Presented at Te Kāhui Kaiako Reo Māori Hui 2015. Auckland.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.
Morris, JW.Kōrerotia kia Ora. . Palmerston North, New Zealand
[Conference Other]Authored by: Morris, J.Contributed to by: Morris, J.
Morris, JW. (2013, December). Homai, hoatu, waiho, āe rānei me whakahāngū?. Presented at Te Puna o te Kī. Auckland, New Zealand.
[Conference Oral Presentation]Authored by: Morris, J.

Consultancy and Languages

Languages

 • Te Reo Maori
  Spoken ability: Excellent
  Written ability: Excellent

Teaching and Supervision

Teaching Statement

Te Ha o te Reo

Akoranga Reo

Summary of Doctoral Supervision

Position Current Completed
Co-supervisor 1 1

Current Doctoral Supervision

Co-supervisor of:

Completed Doctoral Supervision

Co-supervisor of:

 • 2015 - Hinurewa Poutu - Doctor of Philosophy
  Kia Tiori nga Pipi: Ma te aha e korero Maori ai nga taitamariki o nga wharekura o Te Aho Matua?

Media and Links

Media

 • 22 Sep 2016 - Radio
  Interview Radio Wātea
  Te Whakatairanga i Te Aho Paerewa. I uia au e Dale Husband nō Radio Wātea e pā ana ki te Tohu Paerua hou, ki Te Aho Paerewa, he hōtaka hei whakangungu i te tangata kia tū hei pouako ki roto ki ngā Kur
 • 21 Sep 2017 - Community Service, Video, Television, Online
  Tū te Manawa
  https://www.youtube.com/watch?v=dvSDm8RbqUY

Other Links